O nás

Klub Sovička funguje na Hrubínce od podzimu 2013. Jedná se alternativu mateřské školy. Děti ji navštěvují samostatně, jako v klasické MŠ, ale v průběhu adaptace doporučujeme přítomnost rodičů, dle potřeby dítěte. 

V létě 2017 jsme se stěhovali se Sovičkou do nových prostor – můžete nás tedy navštívit na adrese: 9. května 53/3, Podklášteří, 674 01 Třebíč

Nově nabízíme též pronájem prostor pro dětské oslavy apod. Více informací po individuální domluvě – viz kontakt níže.

Filozofie Sovičky

Zaměření klubu je inspirováno pedagogickými přístupy, které vycházejí ze soudobých poznatků a zkušeností moderní pedagogiky v oblasti laskavého a efektivního učení a rozvoje dětí. Filozofie Sovičky je inspirována zejména respektující výchovou a intuitivní pedagogikou, využívá také prvků z pedagogických přístupů Montessori a Waldorf. Vyznačuje se především respektem k individuálním vývojovým potřebám každého dítěte a vědomou prací pedagoga se skupinovou dynamikou dětského kolektivu. Skupina dětí je v souladu s individuálním přístupem menší, kapacita Sovičky v roce 2016/2017 je 12 dětí na 2 průvodkyně.

Důležitý je pro nás zdravý životní styl, proto nabízí Sovička dopolední pobyt venku v přírodě, podle potřeb dětí. (průměrně 2,5 hodiny denně, v létě až 4 hodiny, v zimě při velmi nepříznivém počasí alespoň 1,5 hodiny). Ctíme zdravé stravovací prostředí, dětem nejsou k dispozici sladkosti, samozřejmostí je pitný režim. 

Program dne

Děti se scházejí v herně ve všední dny ráno mezi sedmou a devátou hodinou. V tuto dobu si buď volně hrají nebo se mohou přidat k nabízeným aktivitám, např. k výtvarnému tvoření nebo aktivitám praktického života podle Marie Montessori. Od 10-12.30 hodin tráví děti čas venku v přírodě v blízkém okolí.  Děti jsou zapojeny i do kulturního života města Třebíče, navštěvují různé výstavy, seznamují se se zajímavými místy města Třebíče, jezdí na výlety do blízkých vesniček. Odpolední program po obědě začíná čtením. Následuje  volná hra, zpívání, malování, dramatizace, vše dle potřeb dětí. Odpolední program končí v 15 hodin.

Během venkovních aktivit je dětem záměrně nabízen program jen ve velmi omezeném rozsahu. Dospělý je přítomen především proto, aby zajistil bezpečí, vytvářel rámec pro spontánní hry dětí, pomáhal jim řešit přirozeně vznikající konflikty a jinak podporoval kultivaci jejich sociálních dovedností. Tento přístup podporuje u dítěte zdravou zvídavost, tvořivost, vnitřní svobodu, zodpovědnost a spolupráci s ostatními na základě vnitřní motivace.

Organizovaný program je při vycházkách citlivě zahrnut do běhu dopoledne – zpívání pod kaštany, básničky a říkanky za chůze, pozorování přírody a učení se formou odpovědí na dotazy, které přicházejí od dětí a týkající se přímo zažívaných situací (veverky, brouci, stromy, počasí, dopravní značky, apod.). Podobně i v herně se čísla, barvy, geometrické tvary a říkanky jakoby mimochodem procvičují při hře, úklidu hraček apod.

Spolupráce s rodiči

Samozřejmostí je v Sovičce úzká spolupráce mezi rodiči a průvodkyněni. Každý měsíc se všichni scházejí na “rodičovské schůzce”, kde se společně domlouvají na všem potřebném

Reference rodičů si můžete přečíst ZDE

Otevřená třída při ZŠ Kojetice – pokračování po Sovičce

První sovičkové děti nám již odrostly ze školkových let a tak jsme museli v minulém roce řešit variantu, co dál? Dát je do klasického školského systému? Tuto variantu jsme rychle zavrhli a pustili se realizace nové myšleny a to otevřít tzv. otevřenou třídu při již fungující ZŠ na Třebíčsku, kde by mohli být děti vzdělávány opět na základě respektujícího a individuálního přístupu.

Otevřenou třídu se nám podařilo otevřít pod ZŠ Kojetice a funguje od září 2016 pod vedením učitelky Venduly Jaškové.  Sovička a Otevřená třída spolu úzce spolupracují a v současné době sídlí také ve stejné budově na Hrubínce.

Více o otevřené třídě ZDE. Facebookovou stránku potom najdete ZDE.